Kenadyr Mining levererar igen

Otroligt borresultat ger mersmak

Att investera i bolag som letar efter råvaror i marken är inte helt enkelt. Det behövs inte bara ett lovande projekt och en borrigg. Hundratals parametrar måste vägas för eller emot och sammanfattas i någon form av helhetsbedömning innan vi överväger en placering.

Gruv- och energibolag är kapitalkrävande bolag med generellt höga risker och om de inte lyckas övertyga marknaden så slutar det hela med att pengarna tar slut.

Då det finns väldigt många aktörer i branschen lönar det sig ofta att vara extra noga under researchen och sortera bort bolag som inte uppfyller de kriterier som krävs för långsiktig framgång.

Ett sådant kriterium är att ha management som kan utvärdera geologiska data och ta rationella beslut om var och hur man skall borra. Det första hålet Kenadyr borrade var bra, mycket bra, men det var nästan inprisat i aktiekursen att man skulle stöta på guld eftersom historiska borrningar redan visat på detta.

Det går dock inte att komma ifrån att 6,17 g/t guld över 40 meter är ett suveränt borrhål som redovisades den 25 maj.

Nu borrar man andra hålet i ett nytt område (East Zone) 1 km från det första hålet och får ett smått otroligt resultat.

Core recovery for drill hole EZ-1-17 is > 99% and intersected 50 meters at 8.15 g/t Au
Kenadyr Mining’s rapporterar 8,15 g/t guld över 50 meter

Purchaser hade goda förhoppningar om att Kenadyr skulle bli en spelare att räkna med men nattens pressrelease slår det mesta vi tidigare varit med om. Vi har fått en ny spelplan kan man säga och Kenadyr har med resultaten från bara 2 borrhål eliminerat mycket av risken och säkrat upp sin existens för lång tid framåt.

Full pressrelease 19 juni

Pågående borrprogram

Med 2 fina resultat i bagaget blir det intressant att titta närmare på det borrprogram som Kenadyr just nu håller på med. Vi har studerat den tekniska rapporten (NI43-101) från februari där detta närmare beskrivs och KEN tittar initialt på 3 områden.

South Zone (SZ) – här utgår man från 3 hål borrade under 2016 och använder sig av något som kallas ”wedge drilling”. I vårt fall följer man ordinarie hål ner ca 200 meter och sedan låter man borren vika av ett antal grader på olika djup så att det resulterande borrmönstret kan liknas vid en upp- och nervänd solfjäder. KEN borrar totalt 15 hål i SZ och 8468 meter.

East Zone (EZ) – Historisk data säger att mineraliseringen ligger mycket grundare i den östra zonen vilket vi precis fick bevis på i ovan pressrelease. 16 st grundare hål borras utifrån 2 borrplatser i EZ för totalt 4656 meter.

Suhaia Schel Zone (SS) – Detta område ligger drygt 8 kilometer nordväst om ovan zoner och består av en grundare mineralisering från markytan på ca 110 x 200 meter som vid positivt utfall skulle kunna utvinnas med en open pit (dagbrott).  Här borras 18 hål ca 100 meter djupt i ett rutmönster med intervall 30 x 15 meter för totalt 1671 meter.

Kenadyr med ticker KEN var börsstoppat hela dagen igår och pressreleasen släpptes efter stängning. KEN öppnar upp med ca +20 % i den inledande handeln idag. Purchaser har tagit full position efter förra veckans låga kurser.