Disclaimer

All information som finns på denna webbplats eller i något av våra nyhetsbrev, inklusive kommentarer, åsikter, synpunkter, idéer, förutsägelser, prognoser, förslag eller aktieval, uttryckt eller underförstått här, är endast avsett för information, underhållning och utbildning och bör inte tolkas som personlig investeringsrådgivning. Purchaser (”Författaren”) är inte licensierad att verka som investeringsrådgivare eller att handla i värdepapper i någon jurisdiktion. Informationen som finns här är inte avsedd att vara placeringsråd och skall ej användas som grund för investeringsbeslut. Om en läsare avser göra investeringar i någon publik eller privat utgivare av värdepapper som avses här, bör de samråda med sina egna juridiska och finansiella rådgivare innan de gör sådana investeringar. Texter och analyser bygger på författarens oberoende syn på företaget eller sektorn baserat på publikt tillgänglig information och utgör inte i något fall råd för att köpa eller sälja aktier i de företag eller fonder som omnämns eller i något annat företag. Faktafel kan förekomma och det är varje läsares skyldighet att göra sin egen utredning och inte uteslutande förlita sig på information från författaren. Purchaser investerar nästan alltid i de företag som nämns här och läsaren kan anta att det finns viss partiskhet i texter och analyser. Författaren ser sig som långsiktiga investerare men kan köpa och / eller sälja de aktier / fonder som omnämns när som helst. Under inga omständigheter skall upphovsmannen vara ansvarig för någon persons beslut som fattats eller åtgärder som vidtagits baserat på den information som lämnas här.

Genom att besöka eller på annat sätt använda denna webbplats anses du ha läst, förstått och accepterat denna ansvarsfriskrivning.